5 tips för att lyckas med dina affirmationer

1. Vad vill du uppnå? Det är alltid bra att ha tydliga mål med sina affirmationer. För att intentionerna bakom ens affirmationer ska vara i linje med vad man vill uppnå så kan det vara en bra att skriva ner vad man vill uppnå med sina affirmationer. Det kan man givetvis ändra vartefter man utvecklas. Men…